top of page

Toplanması Gereken Evraklar

Kentsel dönüşümde toplanması gereken evrak listesi şu şekildedir;

  1. Başvuru

  2. Tapu Fotokopisi

  3. (Tapu Sahibi) kimlik fotokopisi

  4. (Tapudan alınmış) Hisse döküm yazısı

  5. (Belediyeden alınmış) Adres doğrulama yazısı

  6. (Belediyeden alınmış) Emlak Bildirim Yazısı

  7. (Vekaletle yapılacak ise 6306 sayılı kanun ibareli vekaletname)

  • Instagram
bottom of page